Základy manuálních technik

Praktický vzdělávací kurz pro fyzioterapeuty

Manuální techniky jsou denním chlebem fyzioterapeutů. Téměř u každého pacienta se setkáme s blokádou či myofasciálním trigger pointem (MTrP) a proto je důležité si být jistý v použití manuální medicíny a znát širokou škálu přístupů. Tento dvoudenní kurz je zaměřen na praktický nácvik nejčastěji využívaných mobilizačních technik a manuálních přístupů k uvolnění MTrP.

Na kurzu se dozvíte:

  • Příčiny vedoucí ke vzniku blokády
  • Co se děje s kloubem při mobilizaci
  • K čemu vede opakovaná mobilizace
  • Jak vznikají myofasciální trigger pointy
  • Které faktory se podílejí na jejich chronifikaci
  • Co se děje v MTrP při jejich manuálním uvolňování
  • Jaká je souvislost mezi vznikem kloubní blokády a MTrP

Na kurzu se prakticky naučíte:

  • Top 30 nejčastěji používaných mobilizačních technik
  • Top 30 nejvýznamnějších MTrPs – jak je lze vypalpovat a následně uvolnit
  • Různé způsoby uvolnění MTrP na základě intenzity stažení a stadia jejich chronifikace

Organizační informace:

Počet hodin: 14

Výstup kurzu: certifikát

V ceně kurzu: Skripta, drobné občerstvení

Cena kurzu: 5 000 Kč

Termín: 2. – 3. 11. 2019 Praha

Kurzu se mohou zúčastnit také studenti fyzioterapie.

Počet účastníků je omezen, přihláška se započítává až po obdržení platby. 

Lektoři kurzu:

Mgr. Jiří Vítek

Studium – magisterský obor fyzioterapie na 2. LF UK

Pracovní zkušenosti – Institut sportovního lékařství, Rehabilitační nemocnice Beroun, v současnosti Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře a vlastní praxe

Osobní zaměření – myofasciální trigger pointy, učení a řízení pohybu, neurorehabilitace, sonografické vyšetření pohybového aparátu

Mgr. Maja Špiritović, Ph. D.

Studium – doktorské studium, katedra fyzioterapie na FTVS UK

Pracovní zkušenosti – Externí lektor FTVS UK, Výzkumný pracovník Centrum léčebné rehabilitace (CLR), Revmatologický ústav (RU) v Praze, soukromý fyzioterapeut

Osobní zaměření – manuální techniky ve fyzioterapii, fyzioterapie v oblasti tance a sportu.

Přihláška:

Objednávám na firmu

X