Kurzy a workshopy

Vzdělávací kurzy a workshopy pro fyzioterapeuty

svet fyzioterapie
Na kurzu se dozvíte základní teorii vzniku vůbec nejčastější bolesti, která se v lidském těle vyskytuje. Vysvětlíme Vám, které všechny faktory ke vzniku této bolesti mohu přispívat a jak je lze ovlivnit. Především Vás naučíme, jakými prostředky se lze zbavit této bolesti a to jak po teoretické, tak i praktické stránce.
Na workshopu se probírají mobilizace celé páteře, pánve a horních a dolních končetin. workshop je rozdělen do dvou dní, přičemž jednotlivým technikám předchází teoretická část a vyšetření daného segmentu (aspekty, palpace, aktivní a pasivní pohyb, …)
Na workshopu se probírají manipulace celé páteře, temporomandibulárního kloubu, dále manipulace horních a dolních končetin. Workshop je rozdělen do tří dnů, přičemž praktické části předchází teoretický základ pro danou oblast včetně kontraindikací.
tENTO KURZ SEZNÁMÍ účastníky s možnostmi zobrazovacích metod onemocnění páteře a kloubů za použití RTG, MR a CT diagnostiky. V kurzu je kladen důraz na maximální využití nových znalostí v každodenní praxi a budete schopni zvolit nejvhodnější formu léčby a terapie.
Kurz pokládá základy tejpovací metody založené na hesle „tejpujeme pohyb, ne svaly“ (‘taping movement, not muscles’) založeném na podložených výzkumech.
FMT RockFloss je kurz, zaměřující se na kompresní efekt flossing pásků a “fasciálního střihu” s cílem zlepšení pohyblivosti kloubů, snižování bolesti a podpory a zvýšení efektivity pohybu.
RockPods jsou založeny na kožní/fasciální dekompresi pro zlepšení a usnadnění pohyblivosti tkání, zlepšení pohybu a tišení bolesti za použití myofasciálních pomůcek.
Naučte se pracovat s nástroji na mobilizaci měkkých tkání (IASTM nástroje – Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization) a používat je v péči o vaše pacienty či sportovní svěřence.
X