KMT – Mobilizace

Praktický vzdělávací workshop pro fyzioterapeuty

Komplexní Manuální Techniky

KMT program je průnik manuálními technikami od mobilizací až k manipulacím, určený pro fyzioterapeuty, lékaře a studenty těchto oborů. Je rozdělen do tří částí – mobilizace, manipulace páteře a manipulace končetin. Celý koncept se opírá o odborné studie a literaturu, vycházející ze světové praxe a propojuje vědomosti z osteopatie, chiropraxe a fyzioterapie.

Workshop vychází z klasických mobilizačních technik, ve kterých se bude probírat jak vyšetření, tak ošetření.

Praktické části workshopu vždy předchází teoretický základ pro danou oblast a v této části jsou zahrnuty indikace, kontraindikace, atd.

Workshop je rozdělen do dvou dní. V prvním dni se bude řešit celá páteř a pánev. Ve druhém dni se soustředíme na dolní a horní končetiny. V tomto workshopu nejsou zahrnuty manipulační techniky.

program:

1. den

Vyšetření Cp, Thp, Lp a SI skloubení:

 Aspekce, palpace, aktivní pohyb, pasivní pohyb orientačně a pohyb proti izometrickému odporu, pohyb do segmentu v daném směru (anteflexe, retroflexe, lateroflexe, nebo rotace)

Mobilizace Cp:

 C 0/1

 C 1/2

 C 2/3 – 5/6

 Trakce krční páteře

 C-Th přechod (C 6/7 – Th 2/3)

Mobilizace Th:

 Technika “springing”

 Technika “butterfly”

 Mobilizace prvního žebra

 Mobilizace horních žeber

 Mobilizace dolních žeber

 Trakce Th páteře

Mobilizace Lp a pánve:

 Mobilizace LP

 Mobilizace SI skloubení

 Trakce LP páteře

2. den

Vyšetření DKK, HKK:

 Aspekce, palpace, aktivní pohyb, pasivní pohyb orientačně a pohyb proti izometrickému odporu 

Mobilizace HKK:

 IP, MP a CMC kloubu

 Mobilizace zápěstních kůstek a RC kloubu

 Mobilizace a trakce lokte

 Mobilizace a trakce ramene

 Mobilizace AC a SC skloubení

 Mobilizace lopatky

Mobilizace DKK:

 IP, MT kloubu

 Mobilizace os naviculare, os cuboides a os cuneiforme 1, 2, 3

 Mobilizace os calcaneus

 Mobilizace TC kloubu

 Mobilizace a trakce kolene a mobilizace patelly

 Mobilizace fibuly

 Mobilizace a trakce kyčelního kloubu

Organizační informace:

Počet hodin: 16

Výstup: certifikát o absolvování

V ceně workshopu: skripta, drobné občerstvení

Cena: 7 000 Kč vč. DPH

Termín: 

6. – 7. 6. 2020 Praha

Workshop je určen pro fyzioterapeuty a lékaře. Workshopu se mohou zúčastnit také studenti fyzioterapie a lékařských fakult. Tento workshop předchází workshopům A a B.

Počet účastníků je omezen, přihláška se započítává až po obdržení platby. 

LektoR

Mgr. Maja Špiritović

Studium – doktorské studium, katedra fyzioterapie na FTVS UK

Pracovní zkušenosti – Externí lektor FTVS UK, Výzkumný pracovník Centrum léčebné rehabilitace (CLR), Revmatologický ústav (RU) v Praze, soukromý fyzioterapeut

Osobní zaměření – manuální techniky ve fyzioterapii, fyzioterapie v oblasti tance a sportu.

Přihláška:

Objednávám na firmu

Workshop je pojat jako odborná diskuse nad tématy a praktické procvičování technik uvedených v jeho popisu, přičemž je vždy třeba mít na paměti, že procvičované techniky jsou jedním z možných přístupů k léčbě určitého problému – postup léčby konkrétního pacienta je na odborném úsudku kvalifikované osoby, která pacienta léčí. Odesláním přihlášky účastník zároveň bere na vědomí, že absolvování workshopu ani obdržený certifikát nenahrazují odbornou způsobilost vyžadovanou právními předpisy pro výkon zdravotnických ani jiných povolání a samy o sobě jej neopravňují k praktikování technik diskutovaných a procvičovaných na workshopu na třetích osobách ani na účastníku samotném.
X