KMT A – MANIPULACE – program páteře

Praktický vzdělávací workshop pro fyzioterapeuty

Komplexní Manuální Techniky

KMT program je průnik manuálními technikami od mobilizací až k manipulacím, určený pro fyzioterapeuty, lékaře a studenty těchto oborů. Je rozdělen do tří částí – mobilizace, manipulace páteře a manipulace končetin. Celý koncept se opírá o odborné studie a literaturu, vycházející ze světové praxe a propojuje vědomosti z osteopatie, chiropraxe a fyzioterapie.

Workshop vychází z osteopatického (chiropraktického) přístupu k dané problematice v pojetí fyzioterapeuta.

Praktické části workshopu vždy předchází teoretický základ pro danou oblast. V této části je zahrnut úvod do problematiky, kontraindikace atd.

 

Workshop je rozdělen do dvou dní. V prvním dni bude řešena bederní (Lp) a hrudní páteř (Thp). V druhém dni se dále pokračuje krční páteří (Cp) a temporomandibulárním kloubem (TMJ).

Program:

1. den

Bederní páteř:
⁃ Manipulace bederní páteře – technika “lumbal roll” horní střední a spodní části Lp

SI skloubení:
⁃ Vyšetření (testy)
⁃ Manipulace SI skloubení – technika “banana SI manipulation” v leže na břiše
⁃ Manipulace SI skloubení – technika “banana SI manipulation” v leže na zádech
⁃ Klasická manipulace SI skloubení

Hrudní páteř:
⁃ Manipulace střední a spodní části Thp – technika “Butterfly”
⁃ Manipulace horní části Thp – technika “cup”
⁃ Manipulace C7/Th1 v leže na břiše
⁃ Manipulace C7/Th1 v sedě

Žebra:
⁃ Manipulace horních žeber v leže na břiše
⁃ Manipulace horních žeber v leže na zádech
⁃ Manipulace středních a spodních žeber v leže na břiše

2. den

Krční páteř:
⁃ Trakce krční páteře
⁃ C1/C2 – technika “gun”
⁃ Manipulace střední a spodní části krční páteře v kombinaci do lateroflexe a rotace v leže na boku
⁃ Manipulace střední a spodní části krční páteře v kombinaci do lateroflexe a rotace v leže na zádech
⁃ Manipulace prvního žebra v leže na břiše
⁃ Manipulace prvního žebra v sedě

Temporomandibulární kloub:
⁃ Manipulace TMJ v leže na zádech
⁃ Manipulace TMJ v sedě

Organizační informace:

Počet hodin: 16

Výstup: certifikát o absolvování

V ceně workshopu: skripta, drobné občerstvení

Cena: 10 000 Kč vč. DPH

Termín: 28. – 29. 3. 2020 Praha

Workshop je určen pro fyzioterapeuty (minimálně dosažené bakalářské vzdělaní v oboru) a lékaře (případně studenty před atestační zkouškou z rehabilitace). Nutná účast na kurzu KMT 0 – Mobilizace.

Počet účastníků je omezen, přihláška se započítává až po obdržení platby. 

Další kurzy komplexních manuálních technik:

Lektor:

Mgr. Maja Špiritović

Studium – doktorské studium, katedra fyzioterapie na FTVS UK

Pracovní zkušenosti – Externí lektor FTVS UK, Výzkumný pracovník Centrum léčebné rehabilitace (CLR), Revmatologický ústav (RU) v Praze, soukromý fyzioterapeut

Osobní zaměření – manuální techniky ve fyzioterapii, fyzioterapie v oblasti tance a sportu.

Přihláška:

Objednávám na firmu

Workshop je pojat jako odborná diskuse nad tématy a praktické procvičování technik uvedených v jeho popisu, přičemž je vždy třeba mít na paměti, že procvičované techniky jsou jedním z možných přístupů k léčbě určitého problému – postup léčby konkrétního pacienta je na odborném úsudku kvalifikované osoby, která pacienta léčí. Přihlášením na workshop účastník bere na vědomí, že při workshopu účastníci procvičují uvedené techniky sami na sobě, a po prostudování seznamu možných kontraindikací (viz zde) potvrzuje, že jeho zdravotní stav toto umožňuje. Případně je možné se workshopu zúčastnit i bez zapojení do praktického procvičování či při jen částečném zapojení – o tomto požadavku a svých relevantních zdravotních obtížích je však účastník povinen informovat lektora workshopu nejpozději v den začátku workshopu před jeho započetím a též jej uvést do poznámky v přihlášce. Odesláním přihlášky účastník zároveň bere na vědomí, že absolvování workshopu ani obdržený certifikát nenahrazují odbornou způsobilost vyžadovanou právními předpisy pro výkon zdravotnických ani jiných povolání a samy o sobě jej neopravňují k praktikování technik diskutovaných a procvičovaných na workshopu na třetích osobách ani na účastníku samotném.

X