KMT B – MANIPULACE – program končetin

Praktický vzdělávací workshop pro fyzioterapeuty

Komplexní Manuální Techniky

KMT program je průnik manuálními technikami od mobilizací až k manipulacím, určený pro fyzioterapeuty, lékaře a studenty těchto oborů. Je rozdělen do tří částí – mobilizace, manipulace páteře a manipulace končetin. Celý koncept se opírá o odborné studie a literaturu, vycházející ze světové praxe a propojuje vědomosti z osteopatie, chiropraxe a fyzioterapie.

Workshop vychází z osteopatického (chiropraktického) přístupu k dané problematice v pojetí fyzioterapeuta.

Praktické části workshopu vždy předchází teoretický základ pro danou oblast. V této části je zahrnut úvod do problematiky, kontraindikace atd.

Workshop je rozdělen do dvou dní. V prvním dni bude řešena HKK – rameno, klíční kost, skapulothorakalní skloubení (STJ), předloktí, ruka a zápěstí. V druhém dni se dále pokračuje DKK – kyčelní kloub, kolenní kloub a noha.

Program:

1. den

Rameno:
⁃ Manipulace v leže na břiše
⁃ Manipulace v leže na zádech s trakcí
⁃ Manipulace v sedě

Clavicula:
⁃ Sternoclaviculární kloub (SC) – technika “butterfly”
⁃ AC skloubení – technika “butterfly”
⁃ AC skloubení v sedě

Skapulothorakalní skloubení (STJ):
⁃ Manipulace v leže na břiše

Předloktí:
⁃ Manipulace caput radii
⁃ Manipulace ulny

Ruka a zápěstí:
⁃ Manipulace drobných kloubů ruky a zápěstí

2. den

Kyčelní kloub:
⁃ Trakce kyčelního kloubu v leže na břiše
⁃ Manipulace kyčelního kloubu v leže na boku

Kolenní kloub:
⁃ Trakce kolenního kloubu
⁃ Manipulace tibiofemorální kloubu
⁃ Manipulace fibuly v leže na zádech
⁃ Manipulace fibuly v leže na břiše
⁃ Manipulace fibuly v leže na boku

Noha:
⁃ Manipulace talokrurálního kloubu (TC kloub)
⁃ Manipulasse os naviculare
⁃ Manipulace os cuboideum
⁃ Manipulace os cuneiformi
⁃ Manipulace os calcaneus (pata)

Organizační informace:

Počet hodin: 16

Výstup: certifikát o absolvování

V ceně workshopu: skripta, drobné občerstvení

Cena: 10 000 Kč vč. DPH

Termín: 18. – 19. 4. 2020 Praha

Workshop je určen pro fyzioterapeuty (minimálně dosažené bakalářské vzdělaní v oboru) a lékaře (případně studenty před atestační zkouškou z rehabilitace). Nutná účast na kurzu KMT 0 – Mobilizace.

Počet účastníků je omezen, přihláška se započítává až po obdržení platby. 

Další kurzy komplexních manuálních technik:

Lektor:

Mgr. Maja Špiritović

Studium – doktorské studium, katedra fyzioterapie na FTVS UK

Pracovní zkušenosti – Externí lektor FTVS UK, Výzkumný pracovník Centrum léčebné rehabilitace (CLR), Revmatologický ústav (RU) v Praze, soukromý fyzioterapeut

Osobní zaměření – manuální techniky ve fyzioterapii, fyzioterapie v oblasti tance a sportu.

Přihláška:

Objednávám na firmu

Workshop je pojat jako odborná diskuse nad tématy a praktické procvičování technik uvedených v jeho popisu, přičemž je vždy třeba mít na paměti, že procvičované techniky jsou jedním z možných přístupů k léčbě určitého problému – postup léčby konkrétního pacienta je na odborném úsudku kvalifikované osoby, která pacienta léčí. Přihlášením na workshop účastník bere na vědomí, že při workshopu účastníci procvičují uvedené techniky sami na sobě, a po prostudování seznamu možných kontraindikací (viz zde) potvrzuje, že jeho zdravotní stav toto umožňuje. Případně je možné se workshopu zúčastnit i bez zapojení do praktického procvičování či při jen částečném zapojení – o tomto požadavku a svých relevantních zdravotních obtížích je však účastník povinen informovat lektora workshopu nejpozději v den začátku workshopu před jeho započetím a též jej uvést do poznámky v přihlášce. Odesláním přihlášky účastník zároveň bere na vědomí, že absolvování workshopu ani obdržený certifikát nenahrazují odbornou způsobilost vyžadovanou právními předpisy pro výkon zdravotnických ani jiných povolání a samy o sobě jej neopravňují k praktikování technik diskutovaných a procvičovaných na workshopu na třetích osobách ani na účastníku samotném.

X