Další kurzy a workshopy

Další vzdělávací kurzy a workshopy pro fyzioterapeuty

Kurz pokládá základy tejpovací metody založené na hesle „tejpujeme pohyb, ne svaly“ (‘taping movement, not muscles’) založeném na podložených výzkumech.
FMT RockFloss je kurz, zaměřující se na kompresní efekt flossing pásků a “fasciálního střihu” s cílem zlepšení pohyblivosti kloubů, snižování bolesti a podpory a zvýšení efektivity pohybu.
RockPods jsou založeny na kožní/fasciální dekompresi pro zlepšení a usnadnění pohyblivosti tkání, zlepšení pohybu a tišení bolesti za použití myofasciálních pomůcek.
Naučte se pracovat s nástroji na mobilizaci měkkých tkání (IASTM nástroje – Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization) a používat je v péči o vaše pacienty či sportovní svěřence.
X